Bangkok Bank SME

EP 19.  การลงทุนตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น

August 18, 2021

ลงทุนตราสารหนี้ กับความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่เคยรู้

เมื่อลงทุนในตราสารหนี้ แล้วเกิดความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่คาดคิด นักลงทุนจะมีวิธีบริหารอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม…

พบที่ปรึกษา และช่องทางการลงทุนตราสารหนี้ได้ใน Fininvest ตอน  การลงทุนตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น

ทาง bangkokbanksme podcast

Podbean App

Play this podcast on Podbean App